Menu Zavřeno

Partneři na jedničku

Pro chod sportovního klubu je nutné mít, mimo jiné, i skvělé partnery. To usnadňuje jeho chod a umožňuje mu další rozvoj. Základní škola Cihelní v Bruntále a Všeobecné a sportovní gymnázium v Bruntále jsou partneři na jedničku.

Základní škola Cihelní, Bruntál

Partnerství se základní školou probíhá již delší dobu. Díky tomuto vzájemnému vztahu tvoří děti této školy více jak šedesát procent naši mládežnické základny. Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží pořádaných ASŠK a dosahuje výborných výsledků. Naposledy se může pochlubit účastí starších žákyň v šestičlenném celorepublikovém finále, ve kterém obsadily skvělé čtvrté místo.

zs-cihelni-logo-2Od letošní soutěžní sezóny se vzájemná spolupráce rozšířila. Naši nejmenší zde získali svou základnu. Kromě tělocvičen pro trénink a zápasy přípravek a minižactva nám škola poskytla klubovnu a upravila prostor galerie pro naše fanoušky. Podporu máme i díky možnosti využívat tréninkové pomůcky či audiovizuální techniku.

V nejbližší době budeme instalovat do velké tělocvičny stahovací koše pro minibasketbal. Tělocvičnu vybavíme elektronickou časomírou. V malé tělocvičně nainstalujeme pevné tréninkové koše. V jarních měsících škola opraví a překreslí cvičební plochy.

Naši trenéři vypomáhají s vedením basketbalového kroužku pro děti z družiny. V současné době tento kroužek navštěvuje cca 20 dětí, které se věnuji převážně všeobecné sportovní přípravě s prvky basketbalu. Nové dovednosti si již děti vyzkoušely na svém prvním turnaji, kde reprezentovaly školu.

Skvělá spolupráce probíhá i při náborových akcích. Děti prvního stupně se každoročně účastní sportovního setkání, na kterém se může náš klub prezentovat. Zároveň získává první kontakt s dětmi. Výborná komunikace s učitelským sborem nám tento kontakt hodně usnadňuje.

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál

Nově navázal klub spolupráci s bruntálským gymnáziem. Basketbal se stal jedním z kmenových sportů. Pět našich hráček studuje prvním rokem čtyřletý obor se sportovní přípravou. Některá další děvčata mají tento obor bez sportovní přípravy. Škola jim poskytuje mimo jiné sportoviště (tělocvična, bazén s wellness centrem, atletická dráha, lesopark…) i materiální zabezpečení.

gymbru-logoGymnázium se pravidelně účastní soutěží pořádaných AŠSK. V minulých letech se naše hráčky podílely na mnoha úspěších. Škola se tak může pochlubit několika nejcennějšími poháry z okresních i krajských kol v basketbale dívek i hře 3 na 3.

Klub se podílí na tréninkovém procesu. Některé tréninky zajišťuje sám, jiné ve spolupráci s šéftrenérem gymnázia. Vzájemná koordinace tréninkového procesu vede ke kvalitnější sportovní přípravě našich svěřenců.

Případní zájemci o studium oboru se sportovní přípravou na gymnáziu mohou kontaktovat Mgr.Richarda Klecha (tel.: 604 272 155, email: [email protected]).

Související příspěvky