Menu Zavřeno

Úrazové pojištění 2021

Sportovní klub Bruntál je jako člen České unie sportu pojištěn úrazovým pojištěním prostřednictvím Českého olympijského výboru. Ten uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s.

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ naleznete v příloženém odkaze ZDE.

Sken POJISTNÉ SMLOUVY č. 1310001770 naleznete ZDE.


POJISTNÉ UDÁLOSTI (ÚRAZY) VZNIKLÉ V OBDOBÍ 1. 1. 2017 – 31. 1. 2019 VYŘIZUJE POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA, a. s.

Oznámení škodní události:

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím:

1) formuláře Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

K formuláři je nutno připojit doklady:

  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu;
  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků;
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti;
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

2) formuláře Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

K formuláři je nutno připojit doklady:

  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti;
  • doklad o pracovní neschopnosti;
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií;
  • kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek.

Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.


Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: [email protected]

nebo doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 – Karlín

Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:

Martina Hovorková
Telefon: +420 233 006 311

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.
Tel.: + 420 233 006 311
E-mail: [email protected]

(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová