Menu Zavřeno

Platby členských a oddílových příspěvků 2023/2024

Na základě usnesení Valné hromady dne 22.04.2022 Sportovního klubu Bruntál, z.s. byl stanoven členský příspěvek ve výši 200,- Kč za kalendářní rok. Výše oddílového příspěvku je stanovena na soutěžní sezónu pro každou kategorii. Soutěžní sezónou je myšleno období od 1.9.2023 do 30.6.2023.

Výše příspěvku (členský + oddílový):

KategorieOddílový *)Členský **)Poznámka
Muži, ženy, kadetky:6.100,- Kč200,- Kč
Žáci, žačky:4.900,- Kč200,- Kč
Minižactvo:3.700,- Kč200,- Kč
Přípravka:2.800,- Kč200,- Kč

*) Oddílový příspěvek se hradí na soutěžní sezónu 2023/2024.

**) Členský příspěvek se hradí za kalendářní rok ve kterém členství v klubu SK Bruntál trvalo i jen část kalendářního roku.

Splatnost oddílového příspěvku:

  • Jednorázově do 31.10.2023.
  • Ve dvou splátkách. První splátka ve výši minimálně 50% má splatnost 31.10.2023, druhá splátka má splatnost 31.01.2024.

Splatnost členského příspěvku:

  • Jednorázově do 31.01. roku, za který je členský příspěvek hrazen.

Způsob úhrady:

  1. Bankovní převod na účet SK Bruntál
Bankovní ústav:FIO Banka, a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu:2000471573/2010
  1. Hotovostní vklad na bankovní účet SK Bruntál
Bankovní ústav:FIO Banka, a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu:2000471573/2010
Pokladní hodiny:Po – Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 (Pá do 16:00)

Identifikace plateb:

Variabilní symbol:Rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol:01
Zpráva pro příjemce:Příjmení a jméno

Další informace:

V případě, že členství vznikne v průběhu soutěžní sezóny, hradí se členský příspěvek v plné výši. Výše oddílového příspěvku se úměrně poníží o 1/10 za úplný kalendářní měsíc, kdy nebylo členství v klubu.

Je možné požádat o prominutí části oddílového příspěvku, a to z některého z následujících důvodů:

Ukončení členství v klubu před ukončením soutěžní sezóny

Část oddílového příspěvku ve výši 50% bude prominuta, jen pokud k ukončení členství dojde do 31.01.2023.

Ukončení členství v klubu ze zdravotních důvodu

Při tréninkové absenci způsobené zdravotními komplikacemi delší než 60 dnů bude prominuta 1/10 za každých 30 dnů absence.

Je možné požádat o prominutí části oddílového příspěvku, a to z některého z následujících důvodů:

Žádáme, aby u veškerých plateb byla dodržena splatnost. Sportovní klub Bruntál je spolek, který pokrývá náklady na provoz pouze z oddílových příspěvků, dotací a sponzoringu.

Upozorňujeme, že členem Sportovního klubu Bruntál, z.s. může být osoba, která má řádně uhrazen členský příspěvek. Pouze na člena může klub žádat dotace a příspěvky.