Menu Zavřeno

Soustředění Mikulov 2021 – informace

Mikulov 2021

Vše je dohodnuto. Po “zmateném” období se můžeme opět těšit do Mikulova. V pondělí 16. 8. 2021 startujeme. Končit se bude v neděli 22. 8. 2021.


Sledujte nové a aktualizované informace. Tento dokument je průběžně aktualizován!

 • Poslední aktualizace: 8.6.2022, 16:51
 • Přihlášeno účastníků: 0


Přihláška (On-line)

 • Místo

Základní škola Hraničářů, Mikulov

 • Termín

16. 8. – 22. 8. 2021

 • Cena a platební podmínky

Cena za celý pobyt: 2.700,- Kč / osoba

Cenu za soustředění je nutné uhradit nejpozději do 30. 7. 2021 na účet klubu č. 2000471573/2010 vedený u Fio banka, a.s. – pobočka Bruntál. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka. Do poznámky doporučujeme napsat jméno účastníka a do závorky “soustředění”.

 • Co si zabalit
 • kopie kartičky zdravotní pojišťovny;
 • užívané léky;
 • potvrzení o bezinfekčnosti;
 • přehled alergií;
 • kontakty na rodiče;
 • basketbalový míč;
 • švihadlo;
 • láhev na nápoj;
 • pokrývku hlavy (kšiltovka);
 • sluneční brýle;
 • spací pytel nebo lehkou přikrývku;
 • sportovní obuv (venkovní i sálovou);
 • přezůvky;
 • světlé a tmavé tréninkové triko;
 • plavky;
 • opalovací krém;

Děti si mohou vzít sebou menší hudební nástroj (foukací harmonika, zobcová flétna apod.). Po dohodě si mohou vzít hudební nástroj větší (kytara, klávesy, akordeon).

UPOZORNĚNÍ

Před odjezdem je třeba předat trenérům:

 • POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (dokládá, že účastník nejeví příznaky covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19.)
 • POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE (Má platnost 2 roky, takže lze využít z dřívějších táborů apod.)! Tiskopisy najdete na konci tohoto dokumentu.

  Další požadované dokumenty budou upřesňovány na této stránce v návaznosti na požadavcích státních orgánů.

  PODMÍNKY ÚČASTI NA SOUSTŘEDĚNÍ – Covid-19

  Vstup na soustředění je možný pouze těm účastníkům, kteří jsou schopni doložit, že na odběrovém místě:

  1. absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. jsou očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  4. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Samotest mají povinnost si zajistit sami účastníci a bude proveden ve spolupráci s klubem pověřenou osobou.

  Doporučujeme podstoupit testování na oficiálním odběrovém místě. V případě velkého počtu prováděných testů na místě před odjezdem může dojít zbytečně ke komplikacím. Osoba bez splnění některého z výše uvedených bodů nebude na soustředění přijata.

  • Strava

  Stravu bude zajišťovat základní škola v místní jídelně. Prvním jídlem bude večeře v den příjezdu. Posledním jídlem bude oběd v den odjezdu.

  • Ubytování

  Všichni budou ubytováni ve školních třídách. Spát se bude na molitanových matracích (dodá škola) ve vlastních spacích pytlích.

  • Doprava
  • Odjezd: pondělí 16. 8. 2021 v 9:34 hod. Sraz v 9:00 hod. (osoby, které budou provádět antigenní test na místě před odjezdem, dorazí na sraz mezi 8:30 a 8:45 hod.) na parkovišti u budovy vlakového nádraží. Jelikož je třeba letos vyřídit více formalit, buďte na srazu včas!
  • Příjezd: neděle 22. 8. 2021 v ??:?? hod.
  • Zábava

  Mikulov je místem zajímavých turistických cílů. Mnoho kulturních památek a přírodních zajímavostí nám nabízí skvělé využití volného času. Každoročně nás čeká procházka Křížovou cestou až ke kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku. Málokdy vynecháme místní zámek a jeho zahradu.

  Nedaleko místa ubytování se nachází pěkné koupaliště s tobogány. Starší hráči a hráčky občas navštíví letní kino.

  Někteří z nás již v Mikulově soustředění absolvovali. Můžete se podívat, jak se poctivě trénovalo:

  Tiskopisy:

 • Související příspěvky