Menu Zavřeno

Neboj se trefit koš!

Basketball 2488015
Jen velmi těžko bychom asi hledali v naší zemi tělocvičnu, nebo alespoň malé venkovní hřiště, kde by chyběl basketbalový koš. Basketbal, též známý jako košíková, má u nás celkem dlouhou tradici. A je velmi oblíbený, jelikož hráč nepotřebuje téměř žádné speciální vybavení. Jen lehké triko, šortky, boty a míč.
To v porovnání s jinými sporty je jen nepatrná počáteční investice pro rodiče, jejichž potomek se rozhodne začít hrát. A čím je vlastně basketbal pro děti tak prospěšný?
Kdekdo by řekl, že jde pouze o hloupé trefování se míčem dovnitř obroučky koše, a že tohle může každý dělat v lese a trefovat šiškami stromy. Omyl! Basketbal, ač to tak na první pohled nevypadá, je velmi sofistikovaný a komplexní sport. Pro děti je vhodný například z důvodu, že díky různorodosti pohybů se dítě dostává do velmi dobré fyzické kondice.
S basketbalem je možné začít co nejdříve.​
Klidně od první, nebo druhé třídy.
Tím, že je potřeba být neustále v pohybu, různě přebíhat, krátce sprintovat, doskakovat, házet apod., hráč neustále rozvíjí svůj fyzický fond. A co je podstatné, dítě využívá během hry neustále jak dolní, tak horní končetiny.

Dalším pozitivem na basketbalu je fakt, že se jedná o kolektivní sport. Dítě se tak učí „fungovat“ v kolektivu, což prokazatelně zlepšuje například navazování vztahů v pozdějším věku. Být dobrým „kolektivním hráčem“ v dnešní době velmi oceňují firmy na trhu práce.

Jelikož basketbal je ve své podstatě velmi rychlý, je v něm potřeba rychle přemýšlet, rychle se rozhodnout a zároveň předvídat. A to vše třeba během vteřiny. Jsou to vlastnosti, které si člověk nedokáže osvojit přes noc.

Proto je na basketbalu tak skvělé, že tyto prvky hry si děti mohou přivlastňovat už od útlého věku. Je normální, že v počátcích jim bude trvat vše déle, ale tréninkem a vlastní hrou si všechny tyhle vlastnosti získají. Ne nadarmo se říká: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. A navíc, prvky tohoto „vteřinového“ myšlení potom dokáží využít i v běžném životě.

Bližší informace o možnosti vyzkoušet si basketbal sdělí:

Bc. Kateřina Jedličková

Ing. Dalimil Morys

Často je pokládána otázka, kdy mají děti se sportem začít. Ze všech hledisek, která byla výše zmíněna, vyplývá, že je možné začít co nejdříve. Klidně od první, nebo druhé třídy. Při basketbalu jsou zapojovány svaly celého těla a nedochází tak k extrémnímu přetížení nějaké tělesné partie. Proto je vhodné ho doporučit už tak malým dětem.

Pokud stále váháte, zda vaši ratolest přihlásit, nebo nepřihlásit na basketbal, uvažte, že jen těžko budete hledat podobný sport, který tak dobře rozvíjí jak fyzický, tak psychický fond dítěte a zároveň je tak finančně dostupný.

Možná zrovna vás basketbal na škole až tolik nebavil, ale třeba váš kluk nebo holka si ho zamilují. Anebo třeba ne, a budou dělat jiný sport. Proč jim ale neumožnit si basketbal alespoň vyzkoušet? Vždyť pokaždé, když trefí koš, se určitě zaradují. Zkuste jim dát možnost zažít tuhle radost.

Související příspěvky