Menu Zavřeno

Platby členských a oddílových příspěvků 2018/2019

Na základě usnesení výboru Sportovního klubu Bruntál, z.s. byl stanoven členský příspěvek ve výši 200,- Kč za soutěžní sezónu. Výše oddílového příspěvku pro sezónu 2018/2019 je stanoven pro každou kategorii. Soutěžní sezónou je myšleno období od 1.9.2018 do 30.6.2019.

Celkový příspěvek je součtem členského a oddílového příspěvku. Úhradu členských i oddílových příspěvků je možno provést dále uvedeným způsobem.

Výše příspěvku (členský + oddílový):

Kadetky, juniorky, ženy:5.700,- Kč
Žactvo:4.600,- Kč
Minižactvo:3.500,- Kč
Přípravka:2.700,- Kč

Splatnost příspěvku:

  1. Jednorázově do 16.11.2018.
  2. Ve dvou splátkách. První splátka ve výši minimálně 50% má splatnost 16.11.2018, druhá splátka má splatnost 31.01.2019.

Způsob úhrady:

1. Bankovní převod na účet SK Bruntál
Bankovní ústav:FIO Banka, a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu:2000471573/2010
2. Hotovostní vklad na bankovní účet SK Bruntál
Bankovní ústav:FIO Banka, a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu:2000471573/2010
Pokladní hodiny:Po – Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 (Pá do 16:00)

Identifikace plateb:

Variabilní symbol:Rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol:01
Zpráva pro příjemce:Příjmení a jméno

V případě, že členství vznikne v průběhu soutěžní sezóny, hradí se členský příspěvek v plné výši. Výše oddílového příspěvku se úměrně poníží o 1/10 za úplný kalendářní měsíc, kdy nebylo členství v klubu.

Je možné požádat o prominutí části oddílového příspěvku, a to z některého z následujících důvodů:

  1. Ukončení členství v klubu před ukončením soutěžní sezóny.
    Část oddílového příspěvku ve výši 50% bude prominuta, jen pokud k ukončení členství dojde do 31.01.2019.
  2. Ze zdravotních důvodu
    Při tréninkové absenci způsobené zdravotními komplikacemi delší než 60 dnů bude prominuta 1/10 za každých 30 dnů absence.

Žádáme, aby u veškerých plateb byla dodržena splatnost. Sportovní klub Bruntál je spolek, který pokrývá náklady na provoz pouze z oddílových příspěvků, dotací a sponzoringu.

Upozorňujeme, že členem Sportovního klubu Bruntál, z.s. může být osoba, která má řádně uhrazen členský příspěvek. Pouze na člena může klub žádat dotace a příspěvky.