Menu Zavřeno

Trénovali jsme s dětmi ve škole

Basket21 51

Náš klub pokračuje v úspěšné spolupráci se Základní školou Cihelní v Bruntále. Tentokrát jsme zavítali do školy za dětmi. V období od pátku 23.5. do středy 29.5. 2019 vedli naši trenéři a hráčky hodiny tělesné východy. Děti prvních až pátých tříd seznámili se sportovním tréninkem. Ten byl lehce zaměřen na basketbal.

Trénink byl vždy zahájen představením se a seznámením s průběhem vyučovací hodiny. Následovaly hry pro zahřátí, běžecká abeceda, protažení. V dalším průběhu si děti vyzkoušely různá driblingová cvičení, opičí dráhu, střelbu na koš. Do cvičení byly zahrnuty lehké gymnastické prvky, atletika, agility apod. Zakončeno bylo opět hrou a protažením.

Pokyny
Posloucháme
Zástupy

Celá akce byla povedená. Z dětí byla cítit radost a chuť s námi cvičit. Všechny do jednoho se zapojovaly. Nikdo nevynechal jediný kotoul, jediný přeskok. Kde se mělo sprintovat, tam se sprintovalo. Kde se mělo skákat, tam to lítalo. Pokud to někomu šlo méně, vždy zabojoval.

Agility

Výborná byla i spolupráce s vyučujícími, se kterými jsme se vzájemně inspirovali. Některé byly mile překvapené dovednostmi a odvahou svých dětí.

Trenérům vzorně pomáhala děvčata (Terezka Mazalová, Anička Sobotková a Adélka Žerotínská), která se v klubu věnují basketbalu. Příjemným překvapením bylo, že tyto dívky, navštěvující šestou popř. sedmou třídu této školy, dokázaly samostatně vést vyučovací hodinu prvňáčků i druháčků. Zaslouženě sklidily pochvalu paní učitelek.

Máme radost z pohybu – článek na stránkách ZŠ Cihelní

Hodiny uběhly velmi rychle. Z každé, a bylo jich dvanáct, jsme měly dobrý pocit. Vzájemně jsme si slíbili, že budeme tělocvik v budoucnu opakovat. Samozřejmě přijdeme s něčím novým. Nové hry, nové soutěže. Už se těšíme.

Souboj
Kotouly
Chyť míč
Chyť míč 2

Překážky
Souboj
Pošta
Souboj 2
Lavička
Dribling
Protažení

Foto: ZŠ Cihelní Bruntál a Adéla Žerotínská

Související příspěvky