Menu Zavřeno

Platby členských a oddílových příspěvků 2016/2017

Na základě usnesení výboru Sportovního klubu Bruntál byl stanoven členský příspěvek ve výši 200,- Kč za kalendářní rok. Výše oddílového příspěvku pro sezónu 2016/2017 je stanoven pro každou kategorii. Celkový příspěvek je součtem členského a oddílového příspěvku. Úhradu členských i oddílových příspěvků je možno provést dále uvedeným způsobem.

Výše příspěvku (členský + oddílový):

Kadetky: 5.700,- Kč
Žactvo: 4.200,- Kč
Minižactvo: 2.800,- Kč
Přípravka I: 2.300,- Kč
Přípravka II: 1.700,- Kč

Splatnost příspěvku:

  1. Jednorázově do 31.10.2016.
  2. Ve dvou shodných splátkách. První splátka má splatnost 31.10.2016, druhá splátka má splatnost 31.01.2017.
  3. V deseti pravidelných splátkách se splatností vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

O způsob úhrady dle bodu 2 a 3 je nutné informovat klub nejpozději do 31.10.2016 buď písemně na adresu klubu nebo prostřednictvím trenéra družstva.

Způsob úhrady:

1. Bankovní převod na účet SK Bruntál
Bankovní ústav: FIO Banka, a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu: 2000471573/2010
2. Hotovostní vklad na bankovní účet SK Bruntál
Bankovní ústav: FIO Banka, a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu: 2000471573/2010
Pokladní hodiny: Po – Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 (Pá do 14:30)

 

Identifikace plateb:

Variabilní symbol: Rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol: 01
Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno

 

Žádáme, aby u veškerých plateb byla dodržena splatnost. Sportovní klub Bruntál je spolek, který pokrývá náklady na provoz pouze z oddílových příspěvků, dotací a sponzoringu.

Upozorňujeme, že členem Sportovního klubu Bruntál může být osoba, která má řádně uhrazen členský příspěvek. Pouze na člena může klub žádat dotace a příspěvky.