Menu Zavřeno

Poplatky a pokuty

Poplatky

Odložení utkání

Žádost o změnu termínu mistrovského utkání
(poplatek za každé utkání)
Výše správního poplatku
dospělí
mládež
10 a více dnů před termínem utkání
300,- Kč (OSM)
200,- Kč (StM)
50,- Kč (OSM)
100,- Kč (StM)
méně než 10 dnů a více než 72 hodin před utkáním
600,- Kč (OSM)
300,- Kč (StM)
100,- Kč (OSM)
200,- Kč (StM)
méně než 72 hodin před termínem utkání
900,- Kč (OSM)
400,- Kč (StM)
150,- Kč (OSM)
300,- Kč (StM)
V kategorii dospělých se při opakovaném přeložení zápasů mimo termín zvyšuje každá sazba o 300,- Kč (OSM).

Odehrání utkání v jiném termínu bez schválení řídícím orgánem

Sehrání utkání mimo termín bez souhlasu STK
900,-Kč za každé utkání (OSM)
400,-Kč za každé utkání (StM)

Povinnosti klubů při nesehraní utkání v úředním termínu:

  • Klub, který nezpůsobí nesehraní utkání, k němuž se soupeř omluvil, je povinen do 3 pracovních dnů po termínu utkání předložit soupeři a v kopii STK tři termíny, v nichž je ochoten utkání dohrát.
  • Klub, který nesehraní utkání způsobil, je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení návrhu oznámit soupeři a v kopii STK, ve kterém z nabídnutých termínů utkání sehraje (termín se stane závazný pro oba kluby, STK i del.referenta ČABR SM). Při nesplnění této povinnosti bude utkání okamžitě skrečováno ve prospěch klubu, který nesehraní nezavinil s pokutou 1.000,-Kč /dospělí a 500,-Kč mládež (opakovaně nebo u více družstev klubu 2.000,-Kč /dospělí a 1.000,-Kč mládež) za každé nesehrané utkání pro provinivší se klub.

Pokuty

Přestupek
Poprvé
Opakovaně nebo u více družstev
Pozdní hlášení utkání
200,-Kč za každé utkání (OSM)
100,-Kč za každé utkání (StM)
400,-Kč za každé utkání (OSM)
250,-Kč za každé utkání (StM)
Nedostavení se k utkání, jeho nedohrání
1.000,-Kč - dospělí
500,-Kč - dospělí
(za utkání)
2.000,-Kč - dospělí
1.000,-Kč - dospělí
(za utkání)
Nehlášení utkání soupeři nebo rozhodčím
400,-Kč a sportovně technické důsledky (OSM)
300,-Kč a sportovně technické důsledky (StM)
1.000,-Kč a sportovně technické důsledky až po vyloučení družstva ze soutěže (OSM)
500,-Kč a sportovně technické důsledky až po vyloučení družstva ze soutěže (StM)
Sehrání utkání mimo termín bez souhlasu STK
900,-Kč za každé utkání (OSM)
400,-Kč za každé utkání (StM)
Nehlášení výsledku
300,-Kč (OSM)
200,-Kč (StM)
Pozdní zaslání zápisu nebo špatný formulář zápisu nebo chybějící originál zápisu
100,-Kč za zápis (OSM)
200,-Kč za zápis (StM)
200,-Kč za každý zápis (OSM)
250,-Kč za každý zápis (StM)
Technické chyby družstva
600,-Kč za prvních šest (OSM)
100,-Kč za každou z prvních pěti (StM)
200,-Kč za každou další technickou chybu
Odhlášení družstva ze soutěže
3.000,-Kč za každé družstvo (OSM)
5.000,-Kč za každé družstvo (StM)
Nedostatečná úprava, zajištění hřiště včetně vybavení a průběhu utkání
až 2.000,-Kč
Nedostatečná práce pořadatelů včetně asistentů rozhodčích
až 2.000,-Kč
Nepředložení soupisky
300,-Kč za každé utkání nebo dvojutkání (OSM)
500,-Kč za každé utkání (StM)
Utkání na vysoké koše u minibasketbalu U 12 a U 11
Upozornění
200,-Kč za každé dvojutkání (OSM)
200,-Kč za každé utkání (StM)
Nevyplacení náležitostí rozhodčím
500,-Kč a úhrada náležitostí (OSM)
1.000,-Kč a úhrada náležitostí (StM)
800,-Kč a úhrada náležitostí (OSM)
2.000,-Kč a úhrada náležitostí (StM)
Ostatní zde neuvedené přestupky mohou být trestány pokutou do maximální výše 50.000,- Kč
Všechny pokuty se berou za klub – oddíl bez rozdílu na kategorii a družstvo, mimo technických chyb. Uvedené tresty je možno sdružovat, pokud to jiné předpisy nezakazují. Porušení SŘB, směrnic řídícího orgánu a rozpisu soutěže trestá řídící orgán pořádkovými pokutami a tresty dle SŘB.

Vedení družstva kvalifikovaným trenérem

Trenér může být zastupován všesti zápasech během sezóny bez udání důvodu a bez postihu. Za každou další neodůvodněnou neúčast trenéra při vedení družstva může být klubu udělena 500,-Kč u družstva dospělých a 300,-Kč u družstva mládeže.