Menu Zavřeno

Odměny a náležitosti rozhodčích

Rozhodčí

Odměny rozhodčích

Odměny rozhodčím jsou stanoveny rozpisem soutěží pro sezónu 2019/2020:
SoutěžŘídíOdměnaPoznámka
Ženy - 2.ligaČBF650,- Kč1, 4, 5
Ženy - SMLSeverní Morava400,- Kč4, 5
Junioři U19 - NRLJižní Morava400,- Kč2, 4, 5
Kadeti U17 - NRLSeverní Morava400,- Kč4, 5
Žáci U15 - NRLSeverní Morava300,- Kč4, 5
Žákyně U15 - NRLStřední Morava300,- Kč3, 4, 5
Žákyně U14 - ligaČBF450,- Kč1, 4, 5
Minižactvo U11, U12, U13 - OP Severní Morava200,- Kč4, 5
Poznámky:
  1. Při utkáních hraných ve všední den přísluší rozhodčím a komisařům k celkové odměně paušální příplatek 300,- Kč za den. Tento příplatek se nevyplácí rozhodčím a komisařům s bydlištěm v místě konání utkání. (ČBF)
  2. Při utkáních hraných ve všední den přísluší rozhodčímu k celkové odměně paušální příplatek 150,- Kč za den. Příplatek se nevyplácí rozhodčím z místa konání. (Jižní Morava)
  3. Při utkáních hraných ve všední den přísluší rozhodčím k celkové odměně paušální příplatek 100,- Kč za den. Tento příplatek se nevyplácí rozhodčím s bydlištěm v místě konání utkání. (Střední Morava)
  4. Odměna (včetně nákladů) náleží rozhodčím i za neuskutečněné utkání, ke kterému se na základě obdržené hlášenky dostavili.
  5. V případě řízení utkání jedním rozhodčím se odměna za řízení utkání zvyšuje o 50% dané kategorie. Zvýšení se nevztahuje na cestovné a stravné.

Náležitostí rozhodčích

Pořadatel vyplácí rozhodčím odměnu podle Ekonomické směrnice ČBF –Přílohy č.1 „Cestovní náhrady“ stravné a cestovné dle Rozpisů soutěží.

Stravné

Délka cestyStravnéPoznámka
5 - 12 hodin82,- Kč
12 - 18 hodin124,- Kč
nad 18 hodin195,- Kč
Nárok na vyplacení stravného rozhodčím vzniká výhradně tehdy, pokud doba cesty skutečně přesáhne 5 (případně 12 nebo 18) hodin. Za správnost a přiměřenost údajů o době trvání cesty odpovídá rozhodčí.

Cestovní náhrady

  1. Zásadně jsou hrazeny prokázané náklady za použití veřejného dopravního prostředku podle obecně platných předpisů. Vlaky EC s místenkou a jízdné vlakem 1. třídy lze užívat jen při vzdálenosti nad 200 km v jednom směru. K vyúčtování je nutno vždy předložit cestovní doklad.
  2. Jestliže se rozhodčí rozhodne použít při cestě do místa utkání vlastního dopravního prostředku (zpravidla automobilu) přísluší mu náhrada 3,50 Kč/km. Jsou-li k utkání delegováni rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících nácestně do místa konání utkání, jsou povinni použít dopravního prostředku jednoho z nich. V takovém případě přísluší řidiči náhrada 4,00 Kč/km.

Za místa ležící nácestně se považují takové případy, kdy použití jednoho společného vozidla je pro plátce výhodnější než dvě vozidla pro každého z rozhodčích.

  1. V případě sporu o vzdálenosti místa bydliště rozhodčího (komisaře) a místa konání utkání je rozhodující vzdálenost uváděná jako nejrychlejší v plánovači tras na www.mapy.cz.

Odměny rozhodčích u stolku

Rozhodčí u stolku jsou zapisovatel, časoměřič a měřič 24 sekund. Každému z těchto rozhodčích náleží odměna 50,- Kč za jedno utkání. V případě, že se v utkání neměří 24 sekund, nevyplácí se odměna měřiči 24 sekund.