Menu Zavřeno

Cestovní náhrady

Řidič
Družstvo je povinno využít k dopravě co nejekonomičtější variantu. Pokud nemá možnost využít více jak pětimístné vozidlo, budou uznávány pětimístná vozidla. Celkový součet náhrad na dopravu nesmí překročit součet náhrad při použití pouze pětimístných vozidel.
VozidloSazba za kmPoznámka
Pětimístné (OA-5)3,50 Kč
Šestimístné (OA-6)4,30 Kč
Sedmimístné (OA-7)5,20 Kč
Osmimístné (OA-8)6,10 Kč
Devítimístné (OA-9)7,00 Kč
Příklad: K utkání cestuje sedm hráček. Proplacena bude varianta 1 x OA-8 nebo 1 x OA-9 nebo 2 x OA-5.
K proplacení cestovních náhrad je povinen řidič provést vyúčtování cest na formuláři klubu.