Hlavní organizátor:

Bc. Kateřina Jedličková, tel.:, email:

Ředitel turnaje:

Hlavní rozhodčí:


Sportovní hala:

Zdravotní služba: